Uber And Postmates Are Now One And The Similar.

Business NewsEnterprise news updates are critical data for the frequent business traveler. A number of the trendiest Big Coverage Fixes lately are efforts to rebuild authorities providers from the ground up. The ur-example is the Common Basic Revenue, a no-questions-requested month-to-month money payment to each single American. The idea is to determine a degree of basic subsistence beneath which no one in a civilized country needs to be allowed to fall. The enterprise capital agency Y Combinator is planning a pilot program that might give $1,000 every month to 1,000 low- and middle-revenue participants. And whereas, yes, it is inspiring that a pro-poor policy idea has received the help of D.C. wonks and Ayn Rand tech bros alike, it is value noting that existing applications like meals stamps, TANF, public housing and authorities-subsidized day care will not be inherently ineffective. They have been deliberately made so. It might be nice if the individuals excited by the shiny new applications would expend a bit of effort defending and increasing the ones we already have.

Chyba chodziło ci jedynkę trygonometryczną. Ja słyszałem że on po prostu w ramach dygresji na wykładzie opowiadał przestrzeniach nieeuklidesowych i wykazał, że w nich nie zawsze owa jedynka trygonometryczna jest spełniona. Studenci jednak nie ogarniali (nie dziwię się) i myśleli że właśnie obalił to twierdzenie.

Enterprise news, as the title tells, is all in regards to the business and commerce. Today, there are dedicated news channels, newspapers, magazines and digital media teams. This part of media caters to a section of the society that’s eager about this type of news.

At any second, the city of Toronto may sever its partnership with Sidewalk Labs. The bid the corporate won is for a planning train that will run for at the very least a yr. Doctoroff and his crew are placing $50 million into the project, so clearly they’re committed to building a sensible neighborhood. However Waterfront Toronto, and the individuals it represents, can again out at any time. “On the finish of the year, if you happen to don’t like it, if Waterfront Toronto’s board would not like it, if the elected officials do not prefer it, they will inform us to go bye,” Doctoroff said on the city corridor meeting.

Takie sobie spoÅ‚eczeÅ„stwo buduje kraj w Å›rodku Europy. Ja rozumiem, że specjaliÅ›ci od programowania sÄ… w każdym rozwiniÄ™tym paÅ„stwie opÅ‚acani przyzwoicie, i że robotnik kwalifikowany powinien być sÅ‚usznie wynagradzany, ale do chuja pana, w jakim normalnym, cywilizowanym, wysoko rozwiniÄ™tym kraju stawiajÄ…cym na jakość życia dopuszczono do takich dysproporcji miÄ™dzy wybranymi profesjami, a caÅ‚Ä… masÄ… innych zawodów, które sÄ… konieczne, aby kraj taki funkcjonowaÅ‚ na wysokim poziomie, miaÅ‚ wysoki HDI, byÅ‚ atrakcyjny dla życia, dla emigracji? Gdzie kurÅ‚a MiauczyÅ„ski jest takim pariasem w stosunku do nerda klepiÄ…cego kod czy operatora koparki? W jakÄ… stronÄ™ idziemy z takim spoÅ‚eczeÅ„stwem jeÅ›li nie tylko inkubatora taniej siÅ‚y roboczej i rezerwuaru podwykonawców? SpoÅ‚eczeÅ„stwo informatyków i glazurników kurwa mać.…

Continue reading